وبلاگ

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

تولیدمثل و آبستنی در گربه

گربه‌های ماده در حدود ۶ تا ۷ ماهگی به سن بلوغ می‌رسند و در این سن است که رفتارهای جنسی از آنها سر می‌زند . از […]